Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sonrası uzmanları sınavı ve soruları yorumladı

Tüm Türkiye’deki 8’inci sınıf öğrencisilerinin bugün katıldığı LGS’de çıkan soruları, Sevinç Eğitim Kurumları brani öğretmenleri yorumladı. Bu sınav, Türkiye genelindeki sekizinci sınıf öğrencilerini bir araya getirdi ve onların akademik yeteneklerini ölçmeyi amaçladı. Sevinç Eğitim Kurumları Akademik Koordinatörü Fatih Haktürk ve ilgili branşların bölüm başkanı öğretmenler LGS’yi öğrenciler ve aileleri için yorumladı.

AKADEMİK KOORDİNATÖR FATİH HAKTÜRK

1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı 2024 LGS’yi geride bıraktık. 2024 LGS’nin soru tarzlarının önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma becerilerini ölçecek nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Bu yılki sınav önceki yıllarla karşılaştırıldığında Türkçe ve Fen Bilimleri testlerinde soru metinlerinin daha uzun olduğu, Matematik testinin geçen yıla göre daha fazla kazanım temelli olduğu görülmüştür. Türkçe ve Fen Bilimlerinde uzun soruların öğrencilerin zaman yönetimi hususunda zorlayacağı düşünülebilir. Genel olarak Sevinç Eğitim Kurumları Bölüm Başkanları önderliğinde hazırlanan eğitim dokümanları ve deneme sınavlarıyla örtüşen bir sınav olmuştur.

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI HİLAL ÇAÇA

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılan 2024 LGS’de Türkçe sorularının MEB’in açıkladığı kazanımlar çerçevesinde olduğu görülmüştür. Sınavda 8. sınıf müfredatında bulunan “cümlenin ögeleri” ve “fiilde çatı” konularından soru gelmemiştir. Aynı zamanda sorular yıl içinde MEB’in yayınladığı örnek sorularla da örtüşür mahiyettedir. Bu sınavda Türkçenin konu dağılımından mütevellit anlam bilgisinin yine tüm basamaklarını görmekteyiz. Sorular “sözcükte anlam, cümlede anlam, deyim, paragraf yorumu, şiir yorumu, metin türleri, anlatım bozuklukları, fiilimsi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, görsel-grafik yorumu, sözel mantık” konularını içermektedir.
LGS’yle birlikte önem kazanan görsel-grafik sorularının 2024 LGS’de hayli ön plana çıktığı ve bu sınavda da belli bir zorluk oluşturduğu görülmüştür. Süreç içinde öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda önemle üzerinde durduğumuz nihai nokta olan TDK sözlük kullanımı ve kitap okumanın önemi bu sınavda da bir kez daha teyit edilmiştir. Sorular; analiz yeteneği gelişmiş, okuduğundan çıkarımlar yapabilen, muhakeme yapabilen ve genel okuryazarlık düzeyine sahip olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Önceki LGS’lerle kıyasladığımızda metinlerin genişlediğini buna paralel zorluk düzeyinin de yükseldiğini net olarak söyleyebiliriz. 2024 LGS’de Türkçenin dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu ve zaman yönetimini doğru yapabilmenin bu sınav için en gerekli kazanımlardan biri olduğunu görmekteyiz.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI KENAN AKGÜN

Matematik testi MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular muhakeme gücüne dayalı, okuduğunu anlama ve uygulamaya yönelik sorulmuştur. İlk 13 sorunun ayırt edicilik bakımından zor olmadığı görülse de genellikle MEB kazanım odaklı olup Sevinç Yayınları denemelerinde ve ders dokümanlarında uygulanan sorularla benzerlik göstermektedir. 12, 14 ve 16. sorular yüksek muhakeme gerektiren sorulardır.

Sorular; Cebirsel İfade, Gerçek Sayılar, Karekök, Tablo Grafik, Simetri, Denklem Çözüm, Doğrusal İlişki, Tam Kare, Üçgende Eşitsizlik, Eşitsizlik, Üslü Sayılar, Eğim, Benzerlik ve Olasılık konularından gelmiştir.

2018 LGS’den bugüne kadar uygulanan sınavlarla kıyaslandığında bu sınav kısmen daha zor sorulardan hazırlanmıştır. Geçen yıla göre kazanım odaklı sorular daha fazladır. Okuduğunu anlayıp yorum yapabilen, dikkatini verebilen, matematiksel pratikleri güçlü olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrenciler Matematik sorularında birkaç soru dışında sorun yaşamayacaktır.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI NEŞE MURAT

2024 LGS’ de fen bilimleri dersinde

Mevsimler ve İklim ünitesinden 2 soru

DNA ve Genetik kod ünitesinden 4 soru

Basınç ünitesinden 2 soru

Madde ve Endüstri ünitesinden 5 soru

Basit Makineler ünitesinden 2 soru

Enerji dönüşümleri ve Çevre bilimi ünitesinden 3 soru

Elektrik ünitesinden 2 soru

sorulmuştur.

Sınav soruları incelendiğinde MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Sınav genelinde zor ve ayırt edici soruların sayısı geçmiş yıllara göre daha fazladır. Tablo, grafik, görsel içeren sorular ve deney yorumlama sorularına yer verilmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi metin verip öğrencinin soru düzeneğini düşünmesinin istenildiği sorular da bulunmaktadır. Kazanım sayısı fazla olan DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ünitelerinden daha fazla soru sorulmuştur. Soruların geçen seneye göre daha uzun metinlerden oluştuğu görülmüştür.

Sınavda bilgi eksiği olmayan, düzenli soru çözüp zaman sıkıntısı çekmeyen, yorumlama gücü yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olacağı düşünülmektedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BÖLÜM BAŞKANI

Sorular Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Son üniteden soru çıkmamıştır.

Sorular;

• 1.Ünite: Bir Kahraman Doğuyor – 1 soru

• 2.Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar – 2 soru

• 3.Ünite: Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm – 2 soru

• 4.Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye – 3 soru

• 5.Ünite: Demokratikleşme Çabaları – 1 soru

• 6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası – 1 soru

olarak dağılmıştır.

Sorular mantık ve yorumlamaya yöneliktir. Üniteler arası kavramsal referanslar içeren soruların da bulunduğu orta zorluk seviyesinde bir sınav olmuştur.

İNGİLİZCE ZÜMRE BAŞKANI RUKİYE ÖZELOĞLU

2 Haziran 2024 LGS İngilizce Sınav soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Müfredata göre Friendship – 1. Üniteden 2 soru, Teen Life – 2. Üniteden 1 soru, In the Kitchen – 3. Üniteden 1 soru, On the Phone – 4. Üniteden 1 soru, The Internet – 5. Üniteden 1 soru, Adventures – 6. Üniteden 2 soru, Chores – 8. Üniteden 1 soru, Science – 9. Üniteden 1 soru sorulmuştur. Ünitelere bağlı soru dağılımı dengelidir.

Sınavda 7 ve 10. Ünite ile ilgili sorular sorulmamıştır.

Sınav sorularının zorluk derecesi kolay ve orta seviyededir. Sorular salt dil bilgisi ölçer nitelikte değildir. Sınavda okuduğunu anlama ve verilen ön bilgiler doğrultusunda doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulara yer verilmiş; diyalog tamamlama, verilen bilgiler ışığında doğru seçimi yapabilme, tercihleri ifade edebilme ve anlama vb. soru türleri kullanılmıştır. Soruların tamamı yeni nesil, öğrenciyi düşünmeye teşvik eder yapıdadır. Bu sene sadece 4 adet olumsuz soru köklü yapıda soru sorulmuştur. Sınav sorularını dikkatli okuyup kavrayan çıkarım yapan her öğrencinin tam başarı sağlaması düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ŞEYMA DOĞAN

2024 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB’in yayınladığı kazanımlara ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda müfredattaki tüm ünitelerden soru sorulmuştur.

Geçtiğimiz her yıl soruların neredeyse tamamının okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine olduğu görülürken bu yıl farklı olarak sınavda bilgi ölçen sorular da yer almıştır. Bu sınavda kitap okumanın, paragraf yorumu yapabilmenin ve analiz etme yeteneğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Karşılaştırma, eşleştirme ve bilgi ölçmenin de üzerinde durularak sorular çok yönlü ele alınmıştır.

Sınav sorularının zorluk derecesi orta seviyededir. Sorular açık, net, derslerde çözülen örneklerle ve deneme sınavlarıyla uyumludur. Dikkatli okuyarak çıkarım yapan her öğrencinin başarılı olacağı düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir